Välkommen till Kungsörs Byggnadsplåtslageri

och Industriservice i Kungsrör och vår nya hemsida! Vi håller på med plåtslageri i bl.a Kungsör, Eskilstuna, Arboga & Köping.